Persoonlijke Gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze verstrekt (het verwerken van bestellingen en het inschrijven voor cursussen en trainingen) en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Financiële Gegevens

Shodo is verplicht de boekhouding met daarin klantgegevens zeven jaar te bewaren conform de wettelijke en fiscale regelgeving. De boekhouder Brouwer en Veldt  heeft inzage in de financiële administratie van Shodo. Voor de financiële administratie wordt door Shodo gebruik gemaakt van het software programma Snelstart. Voor de veilige financiële afhandeling van bestellingen wordt gebruik gemaakt van payment provider Mollie.

Websitebeheer

De website www.shodo.nl wordt beheerd door Illuster.
Schriftelijke cursussen van Shodo worden aangeboden via het online platform Maatos.

Nieuwsbrief ‘de SchrijfWijzer’

Voor de nieuwsbrief kun jij jezelf opgeven via het formulier op de voorpagina en laten uitschrijven via de link die in elke nieuwsbrief wordt opgenomen. Databasebeheer wordt verzorgd door Mailchimp.